*Πατήστε στο εικονιδιο της αίθουσας για να δείτε το συνέδριο.